Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ο Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Καβάλας.

Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και δη του δημόσιου χώρου, αποτελεί βασική συνιστώσα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, της λειτουργίας της πόλης και της εν γένει εικόνας της.

Στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι η δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου αστικού περιβάλλοντος.

Η πλατεία σε κάθε πόλη αποτελεί το διαχρονικό σημείο αναφοράς της ιστορίας της και βασικό στοιχείο της αστικής της ταυτότητας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τους γύρω χώρους, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματικού κέντρου της πόλης.
Ο Διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την αριθ. 190.10.2/2020 Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου με προϋπολογισμό χρηματοδότησης για τα 3 βραβεία «1ο βραβείο: 25.312,50 € (άνευ ΦΠΑ), 2o βραβείο: 18.562,50 € (άνευ ΦΠΑ) και 3o βραβείο: 12.375,00 € (άνευ ΦΠΑ)» και 5.000,00 € για λοιπά έξοδα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 7μελή κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες στα πεδία της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την Απόφαση υπ. αριθμ. 34190 (ΦΕΚ 1083/ΥΟΔΔ/16-12-2021) και συνεδρίασε από τις 4-4-2022 έως τις 3-5-22 κάνοντας 7 συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή έχοντας επίγνωση της ευθύνης της για την επιλογή του σχεδιασμού της κεντρικής πλατείας της πόλης αποφασίζει ότι η απονομή Α’ βραβείου θα πρέπει να συνοδευτεί με κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ειδικότερα, οι προτάσεις που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1️⃣ Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ
Η Συμμετοχή Νο 12 με Κωδική Ονομασία AB00100730
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 35%
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31%
ΡΟΔΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20%
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7%
ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 7%
2️⃣ Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ
Η Συμμετοχή Νο 11 με Κωδική Ονομασία H1957K1967
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70%
ΚΟΕΝ ΑΑΡΩΝ 30%
3️⃣ Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ
Η Συμμετοχή Νο 2 με Κωδική Ονομασία AC10210222
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50%

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΧΑΡΑ 50%

⚫ Α’ ΕΞΑΓΟΡΑ
Η Συμμετοχή Νο 1 με Κωδική Ονομασία 44488222LT
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100%
⚫ Β’ ΕΞΑΓΟΡΑ
Η Συμμετοχή Νο 8 με Κωδική Ονομασία AA11235813
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100%
⚫ Γ’ ΕΞΑΓΟΡΑ
Η Συμμετοχή Νο 3 με Κωδική Ονομασία 21071101NP
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΚΙΡΤΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 33,3%
ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 33,3%

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 33,4%

Πέραν των διακρίσεων που προβλέπονται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται και την απονομή μίας ευφήμου μνείας σε μία πρόταση, η οποία είναι ιδιαίτερη, ακολουθώντας αντισυμβατικές σχεδιαστικές νόρμες και προσεγγίσεις. Η συγκεκριμένη πρόταση κρίνεται ότι αξίζει να επιβραβευτεί καθώς αποτελεί μία πρωτότυπη ιδέα.
ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ
Η Συμμετοχή Νο 15 με Κωδική Ονομασία 81421722GS
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100%

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός ήταν ανώνυμος και τόσο η κατάθεση των προτάσεων όσο και η αξιολόγησή τους έγιναν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη δημόσια έκθεση και παρουσίαση των μελετών προκειμένου οι συμμετέχοντες αλλά και το ευρύ κοινό να λάβει γνώση του συνόλου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Προηγούμενο άρθροMeteokav.gr: Επιστεφουν οι βροχές
Επόμενο άρθροΠλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων