Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρουσία του Μητροπολίτη ΦΝΘ Στέφανου.