Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Νέστου προχώρησαν στην εγκατάσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέστου, το οποίο θα εξυπηρετεί και παράρτημα Ρομα, στα Δημοτικά Διαμερίσματα Χρυσούπολης και Χρυσοχωρίου, προκειμένου οι υγειονομικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν άμεσα προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες.