Στην δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας φιλοξενείτε η έκθεση φωτογραφίας της Δήμητρας Χατζηαδάμ με τίτλο ” Εύζωνες οι φύλακες των αφανών. Όπου παρουσιάζεται ένα τριετές φωτογραφικό έργο με σκοπό να φωτίσει την αθέατη πλευρά του Εύζωνα, ενός ελληνικού συμβόλου παγκόσμιας αναγνώρισης.