ΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 αναρτήθηκε (ΑΔΑ: 66ΞΘ46ΜΤΛ6-ΝΝΙ) το με αριθμό πρωτ. 155 έγγραφο της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στη τροποποίηση της αρχικής Απόφασης ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΤ5Χ465ΧΘ7-Σ2Ω) στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με το έγγραφο, το συνολικό εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης του έργου της ΔΕΥΑ Θάσου με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου», διαμορφώνεται στο ποσό των 4.600.000 ευρώ.

Ο Δήμος Θάσου το 2018 υπέβαλε αίτημα ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι αξιολογήθηκε θετικά (Μάρτιος 2019) με ποσό χρηματοδότησης 3.715.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι ένα τμήμα των έργων αποχέτευσης της μελέτης προβλέπονται εντός της Εθνικής οδού ΕΟ69, για την υλοποίησή του απαιτήθηκε η θετική γνωμοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας που είναι υπεύθυνη για τα έργα στην ΕΟ69.

Παράλληλα, στον οικισμό της Σκ. Καλλιράχης, εκτός του έργου της αποχέτευσης, έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ΑΜΘ με κωδικό πράξης ΟΠΣ5034841 το έργο του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Σκ. Καλλιράχης, όπου και σ αυτό προβλέπεται η διέλευση αγωγών ύδρευσης από την ΕΟ69.

Έπειτα από επικοινωνία και αλληλογραφία με την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και με την ΕΥΔ της Περιφέρειας ΑΜΘ τον Οκτώβριο του 2020, έγινε κοινά αποδεκτή η λύση να συμπεριληφθεί η κατασκευή των αγωγών ύδρευσης του οικισμού Σκ. Καλλιράχης που προβλέπονται εντός της ΕΟ69 και να γίνει αποκατάσταση των ασφαλτικών σε όλο το πλάτος της ΕΟ69. Το επιπλέον προϋπολογισθέν κόστος των προαναφερθέντων έργων, σε ποσό 885.000 ευρώ, θα συμπεριληφθεί στο ενταγμένο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Έτσι υποβλήθηκε το αίτημα τροποποίησης της πράξης ένταξης για αύξηση της χρηματοδότησης από το ποσό των 3.715.000 ευρώ στο ποσό των 4.600.000 ευρώ, το οποίο έγινε αποδεκτό με τη χθεσινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Με την ταυτόχρονη κατασκευή των προβλεπόμενων αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΟ69 στον οικισμό της Σκ. Καλλιράχης, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομής που προβλέπονται εντός της Ε069.

Έτσι, εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι από την μη ύπαρξη της ανάγκης εκ νέου αποξήλωσης και αποκατάστασης των ασφαλτικών της ΕΟ69 στα πλαίσια του έργου της ύδρευσης της Σκ.Καλλιράχης, και μειώνεται η διάρκεια των έργων στην ΕΟ69 που αποτελεί τη μοναδική οδική αρτηρία σύνδεσης των μεγάλων οικισμών της Νότιας Θάσου με τα πορθμεία του Πρίνου και του Λιμένα.

Πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές για την παροχέτευση των αστικών λυμάτων σε δύο παραθαλάσσιους οικισμούς , όπου υπάρχει αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα.

Προηγούμενο άρθροΕκπαιδευτικό σεμινάριο «Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» (BLS – AED)
Επόμενο άρθροΔιαδικτυακές εισήγησεις- συζητήσεις με θέμα τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ καθηγητών και μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο Νέας Περάμου