Η ενδελεχής και τεκµηριωµένη δηµοσιογραφική έρευνα από τα «Π» αποκάλυψε τη σωρεία µεγάλων σκανδάλων που γίνονται στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ , µε στόχο να βοηθήσουν να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι, αλλά και να υπεξαιρεθεί ένα εξαιρετικά µεγάλο ποσό από το ∆ηµόσιο.

Το δικηγορικό γραφείο «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών», µε τεράστια εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα, αξιοποίησε τα ευρήµατα των «Π» και προχώρησε σε βάθος την έρευνα. Ως αποτέλεσµα, τεκµηριώθηκε και αποκαλύφθηκε αυτό που φέρεται να ήταν κοινό µυστικό, αλλά κανένας δεν το ακουµπούσε µέχρι πρόσφατα. Εντός του ΕΟΑΝ έχει συσταθεί και λειτουργεί «εγκληµατική οργάνωση», που διαπράττει επαναλαµβανόµενες κακουργηµατικές πράξεις, µε σκοπό να αποκοµίσουν όφελος πολλών εκατοµµυρίων ευρώ οι µπλε κάδοι.

Το πολυσέλιδο δικόγραφο κατά της «εγκληµατικής οργάνωσης» του ΕΟΑΝ αποκαλύπτει ότι οι κακουργηµατικές ενέργειες των µελών της οργάνωσης περιλαµβάνουν: (α) την προσπάθεια συγκάλυψης της οφειλής των περισσοτέρων από 97 εκατ. ευρώ που χρωστούν οι µπλε κάδοι στους δήµους, (β) την, κατά παράβαση των πραγµατικών δεδοµένων, θετική εισήγηση για ανανέωση της έγκρισης του συστήµατος των µπλε κάδων, (γ) τη διευκόλυνση προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. ώστε να συνεχίζει να µην εφαρµόζει την εγκριτική απόφαση ανανέωσης του συστήµατός της, (δ) τη µη εφαρµογή κυρώσεων, όπως ορίζει ο Νόµος 4496/2017, προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. για τη µη εφαρµογή της εγκριτικής απόφασης ανανέωσης, όπως και πολλές άλλες παράνοµες ενέργειες.

Η δικαστική έρευνα

Στη συνέχεια, τον ρόλο ανέλαβαν οι δικαστικές Αρχές, ώστε να διερευνήσουν και να εξακριβώσουν εάν πράγµατι έχουν τελεστεί κακουργηµατικές ενέργειες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης εντός του ΕΟΑΝ για λογαριασµό των µπλε κάδων. Η έρευνα προχώρησε µε γοργούς ρυθµούς και, σύµφωνα µε αξιόπιστες πηγές, η προκαταρκτική διαδικασία ανατέθηκε στην Οικονοµική Αστυνοµία (και όχι σε πταισµατοδίκη, ως συνήθως γίνεται), καθόσον φαίνεται ότι ελήφθη υπόψη το εξαιρετικά υψηλό ποσό των 97 εκατ. ευρώ που έχει παρακρατηθεί από την ΕΕΑΑ Α.Ε. µε τους µπλε κάδους και δεν έχει αποδοθεί στους δήµους. Σηµειώνεται ότι οι δήµοι, ως νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σύµφωνα µε το Ποινικό ∆ίκαιο, αποτελούν δηµόσιο τοµέα. Ως αποτέλεσµα, η φερόµενη απάτη και υπεξαίρεση αφορά σε υπεξαίρεση κατά του ∆ηµοσίου, και µάλιστα εξαιρετικά υψηλού ποσού.

Σε εφαρµογή των αρχών του Ποινικού ∆ικαίου, είναι προφανές ότι κλήθηκαν από την Οικονοµική Αστυνοµία για παροχή εξηγήσεων ως ύποπτα τελέσεως κακουργηµατικών πράξεων τα φερόµενα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης του ΕΟΑΝ, ενώ έλαβαν γνώση της δικογραφίας.

2
Τα αδικήματα

Κατ’ αποκλειστικότητα αποκαλύπτεται από τα «Π» ότι έχει ασκηθεί κακουργηµατική δίωξη από τον εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση της «εγκληµατικής οργάνωσης», σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 1404/2021 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Βάσει του συγκεκριµένου δικαστικού εγγράφου, που έχουµε στη διάθεσή µας, προκύπτει ότι ο αρµόδιος εισαγγελέας έχει ασκήσει κακουργηµατική δίωξη κατά: (α) του Ιωάννη Σιδέρη του Αντωνίου – Αθανασίου, τότε διευθύνοντος συµβούλου του ΕΟΑΝ, (β) της Αργυρώς Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου, τότε αν. προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ, (γ) της Φανής Κοτζιά του Νικολάου, υπαλλήλου της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης του ΕΟΑΝ, (δ) της Ελένης Κουρούδη του Θρασύβουλου, υπαλλήλου της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης του ΕΟΑΝ, αλλά και (ε) κατά παντός υπευθύνου (καθώς η υπόθεση είναι ακόµα ανοικτή και σε εξέλιξη).

Σύµφωνα µε το δικαστικό έγγραφο, οι κατηγορούµενοι διώκονται κακουργηµατικά για τα ποινικά αδικήµατα (α) της απάτης κατά συναυτουργία άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος ΟΤΑ και (β) της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη (άρθρα: 26, παράγρ. 1, 271, 45, 46, παράγρ. 1Α, 386, παράγρ. 2Α-1 του Ποινικού Κώδικα).

Οι έγκριτοι καθηγητές του Ποινικού ∆ικαίου µε τους οποίους επικοινώνησαν τα «Π» για το συγκεκριµένο κατηγορητήριο τόνισαν ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επιβαρυντικό, ενώ θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα επεκταθεί τόσο σε παλαιότερα µέλη της διοίκησης του ΕΟΑΝ όσο και σε µέλη της διοίκησης και νόµιµους εκπροσώπους της ΕΕΑΑ Α.Ε. που φέρεται να έχουν διαπράξει το κακούργηµα της υπεξαίρεσης ενός εξαιρετικά σηµαντικού ποσού από το ∆ηµόσιο (όπως είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθµού).

Τα «Π» παρακολουθούν στενά τη συγκεκριµένη υπόθεση, που αφορά στο δηµόσιο συµφέρον, ενώ αναµένεται µε ενδιαφέρον η αντίδραση των µετόχων της ΕΕΑΑ Α.Ε., που αποτελούν µεγάλες πολυεθνικές αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις (όπως Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε., Colgate Palmolive (ΕΛΛΑΣ) Μ. ΑΒΕΕ, Chipita Global Α.Ε., Crown Hellas Can Βιοµηχ. Ειδών Συσκ. A.E., ION A.E., Nestle Ελλάς Μον. Α.Ε., Pepsico Hellas Μον. ΑBEE, Vivartia Συµµετοχών Α.Ε., Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαΐς – Unilever Hellas A.E., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Πρόκτερ & Γκαµπλ Ελλάς Μον. ΕΠΕ, Τέτρα Πακ Ελλάς Μον. ΑΕΕ Εξοπλισµού Συσκευασίας Προϊόντων, ΒΑ Υαλουργία Ελλάδας Μον. Α.Ε., ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιοµ. Γάλακτος Μον. Α.Ε., Φρήσλαντ Καµπίνα Ελλάς ΑΕΒΕ, Κλιάφας Α.Ε.), αλλά και η Κεντρική Ενωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), όπως δηµοσιοποιείται στο site της ΕΕΑΑ Α.Ε. Θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον να ερευνηθεί εάν οι επιχειρήσεις-µέτοχοι της ΕΕΑΑ Α.Ε. γνωρίζουν το θέµα της υπεξαίρεσης προς τους δήµους όλης της χώρας και ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακουργηµατική δίωξη για το θέµα αυτό. Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι µέτοχοι της ΕΕΑΑ Α.Ε. θα κληθούν να εισφέρουν το ποσό των 97 εκατ. ευρώ ως µετοχικό κεφάλαιο για να εξοφληθούν οι δήµοι και να επιστραφούν τα χρήµατα που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί από αυτούς, καθόσον τα υφιστάµενα ταµειακά διαθέσιµα της ΕΕΑΑ Α.Ε. είναι µόλις 12.646.402 ευρώ (σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό του έτους 2020).

Τα «Π» θα παρακολουθούν τις αντίστοιχες εξελίξεις στην ΚΕ∆Ε για να µάθουν τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή θα προβούν για να διασφαλίσουν τα σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα των δήµων, καθόσον αυτό επιτάσσει ο ρόλος της ΚΕ∆Ε.

Είναι βέβαιο ότι η διοίκηση της ΚΕ∆Ε δεν θα οδηγηθεί σε αποφάσεις (ή µη αποφάσεις) λόγω προσωπικών σχέσεων µε µέλη της διοίκησης των µπλε κάδων.

Βέβαια, σύµφωνα µε αξιόπιστες πηγές των «Π», αρκετοί δήµαρχοι δεν αναµένεται να περιµένουν τις ενέργειες ή µη ενέργειες της ΚΕ∆Ε και θα προχωρήσουν στις δικές τους νοµικές κινήσεις, καθόσον η υπεξαίρεση αφορά σε κάθε έναν δήµο ξεχωριστά και όχι την ΚΕ∆Ε.

Οι συγκεκριµένοι δήµαρχοι, που ήδη έχουν µιλήσει στα «Π», σηµειώνουν ότι αποτελεί µονόδροµο η άµεση κατάθεση αγωγής κατά των µπλε κάδων, αλλά και η υποβολή µήνυσης, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ίδιους. Πιο αναλυτικά, διευκρινίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε οποιονδήποτε δηµότη τους, ο οποίος µπορεί να ζητήσει να ελεγχθεί ο δήµαρχος (λόγω της παράλειψης αυτού να εισπράξει από την ΕΕΑΑ Α.Ε. την προβλεπόµενη υποχρεωτική οικονοµική ενίσχυση προς τον δήµο) και να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό αδίκηµα της σοβαρής παράβασης των καθηκόντων του, εάν δηµιουργείται αστική ευθύνη και ευθύνη καταλογισµού των µη εισπραχθέντων ποσών της υποχρεωτικής οικονοµικής ενίσχυσης από την ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον δήµο, καθώς και εάν δηµιουργείται ποινική ευθύνη στο πλαίσιο της παράβασης καθήκοντος, κατά το Αρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Είναι σαφές ότι η χώρα µας, για να πετύχει τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης, χρειάζεται την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, αλλά και την παροχή οικονοµικών κινήτρων προς τους πολίτες για τη συµµετοχή τους στην ανακύκλωση, καθόσον το σύστηµα των µπλε κάδων είναι απαρχαιωµένο και ήδη έχει γίνει φανερό ότι είναι υπό κατάρρευση. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες και την εφαρµογή του «συστήµατος επιστροφής εγγύησης» µε τη χρήση αποκλειστικά αυτόµατων µηχανηµάτων ανακύκλωσης για τις πλαστικές, µεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, από τις αρχές του έτους 2023.

Προηγούμενο άρθροΤο μεγάλο παιχνίδι των αγωγών – Το ενδιαφέρον στο FSRU στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΠαραλαβή ενός καινούργιου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού (Pick Up)από το Δήμο Θάσου