Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το νόμο 4830 (ΦΕΚ 169/18-9-2021) που αφορά το «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς», είναι υποχρεωμένοι να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
1️⃣ Στειρώνουν το σκύλο ή τη γάτα τους, εντός έξι μηνών από την απόκτησή τους, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους. Η υποχρέωση στείρωσης άρχεται την 1/3/2022 και το πρόστιμο (1.000 ευρώ) θα επιβάλλεται από την 1/9/2022.
2️⃣ Σημάνουν και να καταγράψουν το σκύλο ή τη γάτα τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς πριν το ζώο αποχωρίσει από τον τόπο γέννησής του και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννηση του, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης. Η απώλεια και η εύρεση θα πρέπει να δηλωθούν εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών, από το σχετικό γεγονός.
3️⃣ Μεριμνούν για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
4️⃣ Τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς και να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του. Να του εξασφαλίζει άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα.
5️⃣ Μην εγκαταλείπουν το ζώο συντροφιάς τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να το αποχωριστούν, και εφόσον δεν έχει βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, έτσι ώστε ο δήμος να μεριμνήσει για την υιοθεσία του.
6️⃣ Μεριμνούν για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.

7️⃣ Μην κόβουν τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος.

Το επόμενο χρονικό διάστημα κλιμάκια του δήμου μας, θα προβούν σε σχετικούς ελέγχους.

Προηγούμενο άρθροΤην Παρασκευή 6 Μαΐου η Λευκή Νύχτα στη Καβάλα
Επόμενο άρθροΞεχειλίζουν ξανά τα σκουπίδια στην παραλία των Δικέλλων