Με προσωπικές ενέργειες και χειρισμούς του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Μανίτσα Δημήτριου, το Δ.Λ.Τ.Θ. εντάχθηκε ως μέλος της Ε.ΛΙΜ.Ε.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε) είναι Εταιρεία αστική και μη κερδοσκοπική. Αντικείμενο της είναι η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που αφορούν τους λιμένες μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας. Σκοπός της είναι η δημιουργία θέσεων για την ανάπτυξη όλων των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας, λιμενικής βιομηχανίας και των μεταφορών.

Ο σκοπός της Ε.ΛΙΜ.Ε. είναι:
Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών της Ε.ΛΙΜ.Ε. για θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμένων. Η παρουσίαση και προώθηση θέσεων και προτάσεων σε κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Λειτουργία γραφείου τεκμηρίωσης και η δημιουργία βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα η συλλογή, διανομή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις νέες πρακτικές, τεχνικές ή τεχνολογίες όσον αφορά στην ανάπτυξη, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των λιμένων και τις ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού λιμενικού και εν γένει ναυτιλιακού συστήματος . Η Ε.ΛΙΜ.Ε μεριμνά επίσης για την ενημέρωση των μελών της σε θέματα κοινωνικά, εργασιακά και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θ.
Δημήτριος Μανίτσας

Προηγούμενο άρθροΗ Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Θάσο- Αναλυτικά το πρόγραμμα
Επόμενο άρθροΘόδωρος Μαρκόπουλος: Το ΠΕΠ είναι το ισχυρότερο εργαλείο ανάπτυξης όλης της περιοχής και οι πολίτες θα πρέπει να νοιώσουν οικειότητα και να κατανοήσουν τις διεργασίες της Ε.Ε.