Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ κ. Κωνσταντίνο Μανίτσα και τον κ. Γεώργιο Μαρκογιαννάκη, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “ Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Οικισμών Πρίνου & Όρμου Πρίνου της ΔΚ Πρίνου”, συνολικής δαπάνης 4.427.131,42€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Φορέας Κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θάσου και Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΘ.
Η ολική προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).
Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση του νέου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου και ειδικότερα περιλαμβάνει:
Τα τρία δίκτυα των αγωγών ελευθέρας ροής, το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο με συνολικό μήκος 10.500m αγωγών διαμέτρου Φ200, 1.200m αγωγών διαμέτρου Φ250, 200 m αγωγών διαμέτρου Φ315, 300 m αγωγών διαμέτρου Φ400 και 390 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής, καθώς και το δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων με 990 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και 4.950m αγωγούς διαμέτρου Φ160.
Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου– Βιολογικού Πρίνου με ένα αντλιοστάσιο και έναν καταθλιπτικό αγωγό εξωτερικής διαμέτρου Φ160 με μήκος 1285m.
Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ¨ΔΑΣΑΚΙ¨ & ΟΡΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ – ΒΙΟΛOΓΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ με δύο αντλιοστάσια και δύο καταθλιπτικούς αγωγούς, ο ένας εξωτερικής διαμέτρου Φ200 μήκους 1.271m και ο άλλος εξωτερικής διαμέτρου Φ250 μήκους 1.638m.
Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:
«Πρόκειται για την έναρξη υλοποίησης του πρώτου μεγάλου έργου της πράξης “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου”» με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης 12.382.650,90€, που εντάχθηκε πριν περίπου ένα έτος και ύστερα από πολύχρονη και συστηματική εργασία ξεπερνώντας γραφειοκρατικά ζητήματα και προβλήματα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα της πολιτικής μας την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα με σχέδιο, ευθύνη και πρόγραμμα για την δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών αλλά και την βελτίωση των υφισταμένων, προς όφελος όλων των πολιτών».

Προηγούμενο άρθροΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της ΠΝΟΗΣ
Επόμενο άρθροTα μέτρα της κυβέρνησης για την οπαδική βία: Χωρίς θεατές οι αγώνες της Super League για 2 μήνες, κάμερες υψηλής ευκρίνειας στα γήπεδα