«Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Θάσου: (α) Για απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης Τμήματος Αιγιαλού, (β) Για τους δημότες που ενδιαφέρονται για μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία, (γ) Για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2023»

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Θάσου δέχεται αιτήσεις για
Α) απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης Τμήματος Αιγιαλού στους δικαιούχους με καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τη 16η Ιουνίου 2023. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Άδεια Λειτουργίας/Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση,
β) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 χρήσης
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά στις συντεταγμένες της έκτασης και το εμβαδόν της με επιμέλεια του αιτούντα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ.ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις τριπλούν)
δ) Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.
ε) Δημοτική ενημερότητα.
στ) Καταστατικό εταιρείας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιώτη, ή νομίμου εκπροσώπου

Β) Για τους δημότες που ενδιαφέρονται για μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταλυτική ημερομηνία έως την Παρασκευή 12 Μαϊου 2023 στο email του Δήμου dimos@thassos.gr με συντεταγμένες (x,y)

Γ) Για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2023 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, πάγκου μαναβικής, ψυγείων ή εμπορευμάτων μπροστά από το κατάστημα σας, για το έτος 2023, σύμφωνα με τον Νόμο 1080/80 άρθρο 3, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής
  3. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
  4. Δημοτική Ενημερότητα μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο Θάσου
  5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα , το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Γραφείο Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων του Δήμο Θάσου ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@thassos.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25933-50145

Προηγούμενο άρθροΤο nownews.gr ρωτά τους αναγνώστες του- Έρευνα για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια στο Ν.Καβάλας
Επόμενο άρθροΕπεκτείνεται ο ανατολικός πλευρικός σταθμός διοδίων του Αγίου Ανδρέα- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις