Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» αναδόχου «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.», και με την αποτελεσματική συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη, σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του έργου προχωρά κανονικά και σε εντατικούς ρυθμούς.
Προβλέπεται να γίνουν διορθωτικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις επενδύσεις του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου, ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη του μόλου και των εισερχόμενων πλοίων, τοποθέτηση φωτιστικών και προσκρουστήρων.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί:
• οι απαραίτητες προεργασίες (καθαιρέσεις, εκσκαφές, τοποθέτηση βλήτρων) στη δοκό στέψης του κρηπιδότοιχου, και στο υφιστάμενο οδόστρωμα του στενού τμήματος του μόλου.
• η επίστρωση με σκυρόδεμα του διαπλατυσμένου τμήματος σε πλάτος 11,00 μ. Αυτές τις μέρες γίνονται οι εκσκαφές προκειμένου να σκυροδετηθεί και το υπόλοιπο τμήμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
• η τοποθέτηση δικτύων από τον επιβατικό σταθμό μέχρι το αλεξικέραυνο, επανατοποθέτηση των κιβόλιθων όπου προϋπήρχαν ή σκυροδέτηση του υπόλοιπου τμήματος το οποίο είχε καθαιρεθεί.
Οι εργασίες που απομένουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι οι εξής:
• Στο στενό κομμάτι του μόλου οι σκυροδετήσεις τόσο του κρηπιδότοιχου όσο και του οδοστρώματος, μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, η αγκύρωση των χαλύβδινων διατομών ανάρτησης των προσκρουστήρων, η τοποθέτηση των προσκρουστήρων και των φωτιστικών σωμάτων.
• Στο διαπλατυσμένο τμήμα του μόλου η σκυροδέτηση του υπόλοιπου τμήματος αφού προηγηθεί η ολοκλήρωση των εκσκαφών και απαραίτητες επιχώσεις
• Στο νοτιοανατολικό άκρο: τυχόν επαναδιαμόρφωση της υπόβασης και ασφαλτόστρωση των τελευταίων 140 μ.
• Τοποθέτηση πίλαρ και κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών.
• Διαγράμμιση του οδοστρώματος και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης.

Επιπλέον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Θάσου Ν. Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Δήμου Θάσου και της ειδικής συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου της Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών», αλλά και προς προφύλαξη του οδοστρώματος από κατολισθήσεις φερτών υλικών, βράχων κ.λ.π. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας επιχειρεί από τις 7/7/2022 στην περιοχή της επαρχιακής οδού 69 από έξοδο Λιμένα έως και τα Κοίνυρα, για τον καθαρισμό των ερεισμάτων και των τάφρων στον τομέα ευθύνης της.
Τέλος στα πλαίσια της αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς και συνδρομής στο έργο των γενικότερων βελτιώσεων δασικών δρόμων του Νομού Καβάλας, συνεχίζονται οι εργασίες σας διανοίξεων δασικών δρόμων, όπως επίσης και οι εργασίες καθαρισμού χόρτων και βλάστησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας.
Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας .

Προηγούμενο άρθροΕργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορα σημεία της Καβάλας
Επόμενο άρθροΜάκης Παπαδόπουλος: «“Μνημείο”… ασυνέπειας η διοίκηση του Δήμου Καβάλας απέναντι στο Οικουμενικό Μνημείο των Φιλίππων…