Συνάντηση με το Προεδρείο του Δικτύου LEADER κκ Μιχάλη Σκορδά και Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και υπηρεσιακά στελέχη για την TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 31 ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER-«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα
ισχύσει για την περίοδο 2014- 2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:
α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και
γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Προηγούμενο άρθροΟ Ταξίαρχος Β. Λαμπρόπουλος νέος διοικητής της ΧΙΙ ΤΘΤ Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΓιάννης Βύζικας: Το «μπαλωμένο» φρούριο