Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού ΣΚΡΑ, για το τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Αρ. Στάνη, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 12/03/2024 έως και 23/03/2024 να ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (η εκτέλεση των εργασιών επί της οδού ΣΚΡΑ θα πραγματοποιηθεί σε δύο 2 φάσεις):
1η Φάση _ Οδός ΣΚΡΑ για το τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου και για χρονικό διάστημα από 12/03/2024 και ώρα 7:30 μέχρι 19/03/2024 και ώρα 16:30.
► Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού ΣΚΡΑ, στο τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου.
► Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν επί της οδού ΣΚΡΑ, στο τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου.
2η Φάση _ Οδός ΣΚΡΑ για το τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ. Στάνη και για χρονικό διάστημα από 19/03/2024 και ώρα 7:30 μέχρι 25/03/2024 και ώρα 16:30.
► Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού ΣΚΡΑ , στο τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ.Στάνη.
► Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν επί της οδού ΣΚΡΑ , στο τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ.Στάνη.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και των δύο (2) φάσεων, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής και κυρίως του 3ου Γυμνασίου κατά τις ώρες προσέλευσής και αποχώρησης τους, με τη δημιουργία ασφαλούς όδευσης πεζών διαχωρισμένης από τη ζώνη εργασιών.

Προηγούμενο άρθροΆγγελις Βλάχος: Ο ΟΛΚ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των υποδομών στην Κεραμωτή
Επόμενο άρθροΟ Δήμος Θάσου συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την ICF, για να θέσει τους κατοίκους του νησιού στο επίκεντρο οικοδόμησης μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού