« ƒ…¡— «” ≈–…‘—œ–« ƒ«Ãœ”…¡” ƒ…œ… «”«”, ƒ«Ãœ”…¡” ‘¡Œ«”  ¡… ƒ… ¡…œ”’Õ«” Ë· Ûı̉ÒÈ‹ÛÂÈ Ï ˛Ϸ ÁÏÂÒfiÛÈ·Ú ‰È‹Ù·ÓÁÚ: ≈ÂÓÂÒ„·Ûfl· Í·È ÂÓ›Ù·ÛÁ ÙÔı ۘ‰flÔı ̸ÏÔı ÙÔı ’ÔıÒ„ÂflÔı ≈Û˘ÙÂÒÈÍ˛Ì ´≈ÍÎÔ„fi ÂıÒ˘‚ÔıÎÂıÙ˛Ì, ‰ÈÂı͸ÎıÌÛÁ ÂÍÎÔ„›˘Ì Ï›Û˘ ÂÈÛÙÔÎÈÍfiÚ ¯fiˆÔı, ÂÍÍ·Ë‹ÒÈÛÁ ÂÍÎÔ„ÈÍ˛Ì Í·Ù·Î¸„˘Ì Í·È ÎÔÈ›Ú ‰È·Ù‹ÓÂÈÚ ÙÔı ’ÔıÒ„ÂflÔı ≈Û˘ÙÂÒÈÍ˛Ìª. ≈ÈÛÁ„ÁÙ›Ú:  ˘ÌÛÙ·ÌÙflÌÔÚ √ÍÈÔıÎ›Í·Ú Í·È –·Ì·„È˛Ù· (√È˛Ù·) –Ô˝ÎÔı

Νέος υφυπουργός Εσωτερικών, για θέματα Μακεδονίας – Θράκης είναι ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Προηγούμενο άρθροΑυτή είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης – Αναλυτικά τα ονόματα
Επόμενο άρθροΑνασχηματισμός: Αυτή είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης