Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την αγορά καινούριου ηλιακού θερμοσίφωνα, μετά και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της σχετικής προκήρυξης: Η διαδικασία αρχίζει από σήμερα και οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με τον τελευταίο ΑΦΜ. Από τις 15 Μαΐου μπορούν να κάνουν την αίτησή τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ, με την σχετική προθεσμία να λήγει στις 20 Ιουνίου. Όσοι κριθούν δικαιούχοι θα λάβουν «διπλή» επιταγή τόσο για την αγορά του ηλιακού όσο και για τις εργασίες εγκατάστασης. Τα ποσά φτάνουν έως και 910 ευρώ.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, όπως αναφέρει το enikonomia.gr.

Ποιοι παίρνουν την επιχορήγηση

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την:

αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες,
με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας > 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
Να έχει υποβάλει κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης.
Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Ποιοι είναι όμως οι περιορισμοί;

Δεν είναι επιλέξιμες για αίτηση κατοικίες για τις οποίες, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έχει ληφθεί ενίσχυση ή έχει υποβληθεί αίτηση για να ληφθεί ενίσχυση για αγορά Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).
Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.
Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.
Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού (προκύρηξης), το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).
Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.
Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.
Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση (1) της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Roller) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα Α στη συνέχεια), (2) προαιρετικά, της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα Β στη συνέχεια).

Συγκεκριμένα,

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει δύο επιταγές (vouchers). Η μία αφορά την επιδότηση αγοράς του προϊόντος και η άλλη την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών.
Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει κάθε επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα ή αντίστοιχα για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί
αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμή αγοράς/υπηρεσίας,
αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.
Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον εκάστοτε προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ ο ωφελούμενος το υπόλοιπο ποσό κατά την αγορά της νέας συσκευής ή την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθούν επιδοτήσεις για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς και σύγχρονης τεχνολογίας στους δικαιούχους, γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://allazothermosifona.gov.gr/

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής:

Σήμερα 11 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
12 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
13 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
14 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
15 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Η πλατφόρμα του προγράμματος για τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Τρίτη 20 Ιουνίου στις 3μμ.

Προηγούμενο άρθρο12 γαλάζιες σημαίες πήρε ο Νομός Καβάλας
Επόμενο άρθροΜαίρη Χατζηκωνσταντίνου: Ισότιμη μεταχείριση και κοινωνικό κράτος πρόνοιας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία