Δεν κινδυνολογούμε, απλά ρωτάμε: «Είναι προετοιμασμένος ο Δήμος Καβάλας να ανταπεξέλθει στην υποχρέωση των Δήμων – κατά συνέπεια και του Δήμου Καβάλας – όπως αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω με σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για καθαρισμούς οικοπέδων ενόψει καλοκαιριού με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών;

Πιο συγκεκριμένα, με την ως άνω τροπολογία ανατίθεται στους Δήμους η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου, και της συντήρησης αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου – από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου – των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη πρόκληση πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής. Η ως άνω μέριμνα περιλαμβάνει ιδίως την ενημέρωση των υποχρέων από τον οικείο Δήμο, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, την εξέταση σχετικών καταγγελιών, την αυτεπάγγελτη αυτοψία και την επιβολή προστίμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού των ως άνω οικοπέδων από τον Δήμο, αφενός σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προς τούτο και αφετέρου σε περιπτώσεις περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός και άμεσος.

Εν ολίγοις, αν συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς, ο Δήμος οφείλει να επέμβει αυτεπάγγελτα και στη συνέχεια να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν μερίμνησαν να τα καθαρίσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο Καβάλας, παρόλο που και κατά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η υποχρέωση καθαρισμού πρέπει να εκπληρώνεται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.

Γιάννης Εριφυλλίδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας
με τον συνδυασμό «Η Καβάλα Μπροστά»

Προηγούμενο άρθροΑπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου “Περί της ιδιωτικοποίησης του νερού”
Επόμενο άρθροΠροσφορά της Π.Ε. Καβάλας σε δύο σχολεία – Τοποθετήθηκαν κοινωνικά μηνύματα στα σκαλοπάτια