Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτή ΣυΡιζΑ Νομού Καβάλας Δημήτρη Εμμανουηλίδη βγήκε και η εγκύκλιος και έτσι λύθηκε το πρόβλημα των συνταξιούχων του ΙΚΑ Νομού Καβάλας σχετικά με την επιστροφή του οικογενειακού επιδόματος με τόκους που τους δόθηκε καταλάθος.

Έτσι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πλέον έχουν στα χέρια τους την εγκύκλιο και μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί.

Έτσι θα μπορούν πλέον οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν το καθαρό ποσό του οικογενειακού επίδοματος χωρίς καθόλου τόκους.

Ο κ.Εμμανουηλίδης αναφέρει:

Επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε περίπου 1000 συνταξιούχους στον Ν.Καβάλας έλαβε τέλος. Με εγκύκλιο του το υπουργείο ξεδιαλύνει και την τελευταία αμφιβολία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51».

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200 τ. Α’/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.5955/143/08-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί αντιμετώπισης των περιπτώσεων αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των λαβόντων μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνεπώς, οι αποφάσεις Διευθυντή με τις οποίες καταλογίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων τα οποία χορηγήθηκαν για την ως άνω αιτία μετά από απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να τροποποιηθούν και τα ποσά αυτά να αναζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4387/2016 και, βάσει της ως άνω διάταξης, άτοκα, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Προηγούμενο άρθροΣτο Δήμου Παγγαίου ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος Αρίωνα Ξάνθης και Αστερά Καβάλας
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη του Υπ.Δημάρχου Παγγαίου Γιώργου Γερομάρκου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης