Υπενθυμίζουμε την υπουργική απόφαση αρ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869/2012 (ΦΕΚ 874/Β/20-3-2012) περί οργάνωσης, τρόπου λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία στον χώρο διαλογής των Τ.Ε.Π υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλευτές.

Ωστόσο, το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ με το σημερινό δελτίο τύπου φτάνει στο σημείο να καλέσει την Διοίκηση να απαλλάξει τους ιατρούς ΤΕΠ πλήρως από την διαδικασία της διαλογής και να την αναθέσει αποκλειστικά στους νοσηλευτές, δηλαδή να παρανομήσει! Ο θεσμικός μας ρόλος δεν μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε την ΕΓΕΣΥΚ στον ολισθηρό δρόμο που έχει επιλέξει.

Ωστόσο, χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον της για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο ΤΕΠ και σας διαβεβαιώνουμε ότι η παρούσα Διοίκηση θα συνεχίζει να εργάζεται επ’ ωφελεία της ασφαλούς διαχείρισης της υγείας των ασθενών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου πάντοτε εντός των πλαισίων του νόμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΑΒΑΛΑΣ

Προηγούμενο άρθροΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024: Επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας στο παλιό μνημείο πεσόντων (Καμάρες)
Επόμενο άρθροΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας: Τα όνειρα αυτών που δεν κοιμούνται ή η χώρα των ευχών