Προς τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΘ

Με αφορμή δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των προβλημάτων υδροδότησης που προκλήθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, σας γνωρίζουμε ότι η Επιχείρηση δεν απαντάει στα σχόλια που παρατίθενται κάτω από τις δημοσιεύσεις της. Επίσης δεν ακολουθεί, ούτε παρακολουθεί σελίδες καταναλωτών και δεν ανοίγει διάλογο με τους χρήστες των κοινωνικών μέσων. Η σελίδα της ΔΕΥΑΘ στο κοινωνικό μέσο δημιουργήθηκε για όλους όσους προτιμούν να ενημερώνονται με τον τρόπο αυτό. Κάθε καταναλωτής της ΔΕΥΑΘ έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στους υπαλλήλους της Επιχείρησης και να ενημερωθεί για θέματα που τον αφορούν και να λάβει τις απαντήσεις που χρειάζεται.

Περαιτέρω η ΔΕΥΑΘ, ως διαχειριστής του πόσιμου νερού στο νησί, είναι υποχρεωμένη να παρέχει προς όλους τους καταναλωτές της (μόνιμους κατοίκους και μη), νερό καθαρό και σε επάρκεια. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιχείρησης – ως οφείλουν – δίνουν καθημερινό αγώνα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές σε κάθε σημείο του νησιού.

Η Επιχείρηση, για να εξυπηρετήσει το έργο της και να μεταφέρει το νερό από τα σημεία υδροληψίας μέχρι τα ακίνητα των καταναλωτών, διαθέτει περίπου 380 χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης εκ των οποίων τα 135 χιλιόμετρα αφορούν εσωτερικά δίκτυα (δηλ. εντός κατοικημένων περιοχών) και εξυπηρετεί τους καταναλωτές της μέσω 15.200 συνδέσεων.

Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει τόσο στο παρελθόν όσο και πρόσφατα και έγιναν αιτία καταναλωτές σε κάποιες περιοχές του νησιού να στερούνται για ώρες το νερό ή να αντιμετωπίζουν προβλήματα χαμηλής πίεσης νερού, έχουν να κάνουν πρωτίστως με την υπάρχουσα υποδομή και συγκεκριμένα με, την παλαιότητα των δικτύων, τη φύση των υλικών και τις μικρές διατομές των αγωγών και όχι εξαιτίας της ολιγωρίας, της αδιαφορίας ή της έλλειψης ετοιμότητας των υπευθύνων και των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΘ ή από παραλείψεις τους. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Πέρα από την προετοιμασία και την ωρίμανση των μελετών των έργων και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα απαιτείται και ένας ικανός αριθμός έμπειρου προσωπικού για την υλοποίησή τους.
Κατά τα τελευταία χρόνια, οι συντονισμένες ενέργειες του ανθρώπινου δυναμικού Δήμου και ΔΕΥΑΘ έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην υποδομή του νησιού σε ύδρευση και αποχέτευση που σημαίνει βελτίωση στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε επιγραμματικά, τόσο για τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται άμεσα να εκτελεστούν, όσο και για τα σχεδιαζόμενα έργα μέσω μελετών που εκπονούνται και ωριμάζουν ή πρόκειται να εκπονηθούν σύντομα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ
Τα δίκτυα ύδρευσης είναι κατά βάση καινούργια. Υπάρχουν τμήματα εξωτερικού δικτύου τα οποία χρήζουν αντικατάστασης, για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες και αναμένονται Προσκλήσεις για να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
Στον ορεινό οικισμό το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης είναι παλαιό. Πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη για την αντικατάστασή του.
Στον παραλιακό οικισμό υπάρχει καινούργιο λειτουργικό δίκτυο στο σύνολό του.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
Στο Πρίνο και στη Σκάλα Πρίνου κατασκευάζεται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ. Παράλληλα έχει γίνει προμελέτη και έχει ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης του συνόλου του εξωτερικού δικτύου της Κοινότητας.
Περαιτέρω, έχουν δημοπρατηθεί τα δίκτυα αποχέτευσης, τμήμα του έργου της ΕΕΛ Πρίνου συνολικού προϋπολογισμού 12.642.500 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στον ορεινό οικισμό τα όποια προβλήματα αφορούν στην παλαιότητα του δικτύου και πρόκειται να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης για την αντικατάστασή του.
Στον παραλιακό οικισμό το δίκτυο ύδρευσης είναι νέο.
Περαιτέρω μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσει να εκτελείται το έργο του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας Σωτήρος, τμήμα μεγαλύτερου έργου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
Στον ορεινό οικισμό το δίκτυο ύδρευσης είναι σχετικά καινούργιο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Στο παραλιακό οικισμό, μέσα στον Σεπτέμβριο, πρόκειται να ξεκινήσουν 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.255.000 ευρώ.

  1. Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου, 4.600.000 ευρώ
  2. Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου, 2.080.000 ευρώ
  3. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκ. Ραχωνίου – Σκ. Καλλιράχης 1.575.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ
Στον ορεινό οικισμό πρόκειται να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης για την αντικατάσταση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Στον παραλιακό οικισμό το έργο προϋπολογισμού 795.000 ευρώ που αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εκτελείται και θα είναι πλήρως λειτουργικό το επόμενο καλοκαίρι.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ.
Η μελέτη της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης έχει ήδη εκπονηθεί και διαθέτει ωριμότητα, αναμένεται Πρόσκληση για να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης.
Στο πρώτο 4μηνο του 2024 θα λειτουργήσει το δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών της Κοινότητας για επεξεργασία τους στην ΕΕΛ του Ποτού.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Το δίκτυο ύδρευσης του Ποτού είναι καινούργιο και λειτουργικό. Έχει εκπονηθεί ήδη η μελέτη των δικτύων ύδρευσης της Αστρίδας και της Αλυκής με σκοπό να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τον οικισμό των Κοινύρων.
Στους οικισμούς Πευκάρι και Ποτός θα λειτουργήσει εντός του πρώτου 4μήνου το αποχετευτικό δίκτυο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των δύο ορεινών οικισμών, με σκοπό την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης. Παράλληλα πρόκειται να εκπονηθούν μελέτες για την αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης με σύγχρονα.
Οι παραλιακοί οικισμοί διαθέτουν νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Παράλληλα έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση το έργο της αναβάθμισης της ΕΕΛ Ποταμιάς συνολικού προϋπολογισμού 6.050.000 ευρώ και πρόκειται να αρχίσει να υλοποιείται στις αρχές του 2024.

Προηγούμενο άρθροΦωτιά στον Έβρο: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους
Επόμενο άρθροΗ σημασία των εγχώριων και διεθνών υδάτων στο επίκεντρο διεθνούς θερινού σχολείου στην Καβάλα που διοργανώνουν το ACT του Κολλεγίου Ανατόλια και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα