είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα μετά φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, και
τον ΑΦΜ που καταχωρίσουν στην πλατφόρμα δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο.
Τα νομικά πρόσωπα ΔΕΝ είναι δικαιούχοι του Power Pass.
Αλλά ούτε και οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικαίωμα αίτησης.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται στο vouchers.gov.gr/powerpass και η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

να επιλέξουν αν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τον εαυτό τους ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς τους .

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά μπορούν:

είτε να τα επιβεβαιώσουν
είτε να τα τροποποιήσουν μέσω της πλατφόρμας Δήλωσης Κύριας Κατοικίας για Powerpass (εδώ), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.
Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε να συμπληρώσουν το κινητό, το e–mail τους , το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός τους λογαριασμός, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητό και email τρίτου προσώπου, στο οποίο θα λαμβάνουν τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις.

Πατώντας «Υποβολή», ολοκληρώνουν τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Η αίτηση για το Power Pass μπορεί να υποβληθεί από κάθε πρόσωπο που δηλώνει ότι ένας αριθμός παροχής αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του. Έτσι, όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει από έναν/μία εκ των συζύγων, χωρίς να χρειάζεται κοινή ή διπλή αίτηση και από τα δύο πρόσωπα. Για δηλώσεις που αφορούν στην πρώτη κατοικία εξαρτώμενων μελών (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ερώτηση), η διαδικασία πρέπει να γίνει από το πρόσωπο που αναφέρεται ως κηδεμόνας.

Οι χαρακτηρισμοί των σταδίων της αίτησης: Τι σημαίνουν;

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ: o χρήστης δεν έχει πατήσει “υποβολή αίτησης”.
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να αλαχθούν και να επανυποβληθούν.
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.
– αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.
– αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) θα αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό επιστροφής έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμη. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό του/της.
Πηγή enikonomia.gr

Προηγούμενο άρθροΒανδή – Μπισμπίκης: «Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι»
Επόμενο άρθρο14η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔΣΑ / “Ανάκτηση – Ανακύκλωση – Η Ελλάδα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων