Προς ψήφιση εκπαιδευτικό, διαχείριση απορριμάτων, Ελεγκτικό Συνέδριο, διάρθρωση υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Μητρώο Διαφάνειας

Εν µέσω θερινού καύσωνα, η Βουλή προετοιµάζεται και για τον νοµοθετικό… καύσωνα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ξεκάθαρος στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς έδωσε σαφείς εντολές στους υπουργούς του να µην αφήσουν καµία νοµοθετική εκκρεµότητα µέχρι τις 6 Αυγούστου, όταν και έχει προγραµµατιστεί η παύση των εργασιών του Κοινοβουλίου για τον ∆εκαπενταύγουστο.

Με τον φηµολογούµενο ανασχηµατισµό να µεταφέρεται για το 2022, οι εντολές από το Μέγαρο Μαξίµου είναι «όλα τα νοµοσχέδια που βρίσκονται στην τελική ευθεία, δηλαδή έχουν καταρτιστεί, έχουν εκτεθεί σε δηµόσια διαβούλευση και ετοιµάζονται, να κατατεθούν στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση». Στην καλοκαιρινή ατζέντα υπήρχαν µέχρι πρότινος το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και η επικουρική ασφάλιση, ωστόσο µεταφέρθηκαν για µετά τον Σεπτέµβριο, στη λογική να µην ανοίξει ακόµη ένα µέτωπο η κυβέρνηση, στην καρδιά του καλοκαιριού και σε συνθήκες πανδηµίας.

Αναβάθμιση της Παιδείας στη χώρα

Το επόµενο µεγάλο στοίχηµα των κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων αφορά, µεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που φέρνει το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Η Νίκη Κεραµέως έχει σκοπό να καταθέσει στη Βουλή το νοµοθέτηµα την προσεχή εβδοµάδα, µε στόχο να προλάβουν να εφαρµοστούν οι αλλαγές από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά. Το νοµοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες, που προβλέπουν µεγαλύτερους βαθµούς αυτονοµίας στο σχολείο, ενδυνάµωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση, βελτίωση, δοµές εκπαίδευσης, αξιολόγηση στελεχών και εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Κίνητρα και αντικίνητρα για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Την εβδοµάδα που έρχεται ψηφίζεται από τη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και περιλαµβάνει κίνητρα και αντικίνητρα προκειµένου η χώρα να αναδειχθεί και να ανέβει από τις τελευταίες θέσεις κατάταξης που κατέχει στην Ε.Ε. όσον αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά και το πλαίσιο για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή.

Ελεκτικό Συνέδριο

Στα τέλη Ιουλίου αναµένεται να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης που αφορά τον Οργανικό Νόµο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθµίσεις.

Με το νοµοσχέδιο συµπληρώνονται νοµοθετικά κενά, για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ελεγχοµένων, µε παράλληλη ευθυγράµµιση µε τις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσµατικότητας του ελέγχου. Ταυτόχρονα, αναβαθµίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τη Βουλή, για να παρέχεται στην εθνική αντιπροσωπία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενηµέρωση επί δηµοσιονοµικών και συνταξιοδοτικών θεµάτων.

Νοµοσχέδιο για το Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛ.ΑΣ.

Το νοµοσχέδιο για τη διάρθρωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. ετοιµάζει να καταθέσει στη Βουλή µέσα στο καλοκαίρι και η ηγεσία του υπουργείου. Με το νοµοσχέδιο προωθείται µια συνολική µεταρρύθµιση του τοµέα εσωτερικής ασφάλειας στην Ελλάδα, µε έµφαση στην αποτελεσµατικότερη πρόληψη και αντιµετώπιση νέων απειλών και κινδύνων, αλλά και στη συντονισµένη διαχείριση κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας. Στο επίπεδο του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αναβαθµίζεται ο επιτελικός σχεδιασµός, εξορθολογίζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ επιχειρείται η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων, καθώς και η επικοινωνία και η ενηµέρωση των πολιτών.

Κανόνες και… απαγορεύσεις για δώρα

Κανόνες στην επικοινωνία των θεσµικών φορέων της Πολιτείας µε εκπροσώπους συµφερόντων κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying) επιδιώκει να θέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που από τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου, οπότε ολοκληρώνεται η δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο εισάγει ως βασική αρχή τη γενική απαγόρευση αποδοχής δώρων, φιλοξενίας και άλλων ωφεληµάτων από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τα µέλη της κυβέρνησης, ενώ για τα δώρα αυτά προβλέπει τη δηµιουργία ενός συστήµατος καταγραφής, δηµοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησής τους. ∆ηµιουργείται επίσης ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, το Μητρώο ∆ιαφάνειας, στο οποίο οφείλει να εγγραφεί κάθε «εκπρόσωπος συµφερόντων».

Προηγούμενο άρθροΝέο «κύμα» πληρωμών στην εστίαση – Ποιες ενισχύσεις έμειναν… στα χαρτιά
Επόμενο άρθροΣτον ΓΣΕ ο Σταύρος Τουτζιαράκης