Με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον περιορισμό της επικείμενης ύφεσης και της ανεργίας, η Ελληνική Eνωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) παρουσίασε ένα πλέγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτάσεων.

«Είναι κρίσιμο, παράλληλα με τη διαχείριση των άμεσων επιπτώσεων της κρίσης, να καταρτιστεί ένα συντεταγμένο σχέδιο, προκειμένου να χτίσουμε μια οικονομία παντός καιρού. Να μετασχηματιστεί το σημερινό, εύθραυστο παραγωγικό μας μοντέλο», δήλωσε σχετικά ο δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, πρόεδρος της ΕΕΝΕ, δραττόμενος ταυτόχρονα της ευκαιρίας να συγχαρεί την Πολιτεία για την αποφασιστικότητα, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε στον χειρισμό της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού

Θεωρώντας πως είναι ευθύνη όλων να θωρακιστεί η χώρα για το μέλλον, έγκαιρα και αποφασιστικά, ώστε να μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει στόχευση στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και της βιομηχανίας και σε όλο το φάσμα της παραγωγής, λέγοντας, μάλιστα, πως δεν πρέπει η οικονομία να εξαρτάται αποκλειστικά από τον μαζικό τουρισμό.

«Στόχος θα πρέπει να είναι να μειώσουμε την εξάρτηση της οικονομίας από τον μαζικό τουρισμό και τη μαζική εστίαση και να στραφούμε σε μια υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας “οικονομία της φιλοξενίας”. Το ζητούμενο παραμένει μια Ελλάδα εξωστρεφής, ψηφιακή, που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της τεχνολογίας. Μια Ελλάδα που θα κατακτά διαρκώς νέες αγορές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτό είναι το πρόταγμα που πρέπει να υπηρετήσουμε, ιδιώτες και Πολιτεία, στην πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζουμε, ατομικά και συλλογικά, προκειμένου να διασφαλίσουμε το αύριο με όραμα και ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές», υπογράμμισε.Κεντρική θέση της ΕΕΝΕ είναι να περιοριστεί, όσον το δυνατόν περισσότερο, η επιδότησηβοήθεια σε προβληματικές ή, έστω, ζημιογόνες επιχειρήσεις, ενώ τα κίνητρα που θα δοθούν θα πρέπει να είναι ανάλογα με τη συνεισφορά στο ΑΕΠ (οριακοί, marginal φόροι, ασφαλιστικές εισφορές). Να επιδοτηθούν η εργασία και όχι η ανεργία, οι ανοιχτές επιχειρήσεις και όχι οι κλειστές, να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που θέλουν με δυναμισμό να ανακτήσουν νέο έδαφος και όχι απλώς αυτές που θέλουν να αποζημιωθούν για το χαμένο. Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ λαμβάνουν υπ’ όψιν τις κρατούσες συνθήκες, τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινείται το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών και δεσμεύσεων, και αναπτύσσονται πάνω στις εξής παραδοχές:

Α. Η επίδραση του κορονοϊού στην απασχόληση σίγουρα θα είναι μεσοπρόθεσμη (περίπου 418 μήνες) και όχι μόνο βραχυπρόθεσμη (24 μήνες). Ως εκ τούτου, αντίστοιχα με τα μεσοπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα για αύξηση της ρευστότητας (διετίας και πλέον), τα μέτρα της κυβέρνησης μπορούν να είναι και μεσοπρόθεσμα.

Β. Η δημοσιονομική πειθαρχία σε περίοδο κρίσης προϋποθέτει και την κινητροδότηση, ώστε να μη μειωθεί η φοροαποδοτικότητα πέραν της αναμενόμενης. Δηλαδή, τα κίνητρα πρέπει να είναι ανάλογα με τη συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ (οριακοί, marginal φόροι, ασφαλιστικές εισφορές).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οσον αφορά τα βραχυπρόθεσμαμεσοπρόθεσμα μέτρα, προτείνεται:

• Φορολογία νομικών προσώπων: η πριν από την κρίση του κορονοϊού προγραμματισμένη μείωση φορολογίας από το 24% στο 20% να δοθεί στο φετινό εισόδημα στις επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν σε απολύσεις και συγκράτησαν κατά το δυνατό τον κύκλο εργασιών τους. To μέτρο αυτό, εκτός από επιβράβευση των επιχειρήσεων που θα κρατήσουν τα δημόσια έσοδα στα ίδια ή μέσα στα αναμενόμενα επίπεδα, θα τονώσει και τη ρευστότητά τους και τη δυναμική τους. Μέτρο πιο αποτελεσματικό από το αντίστοιχο της μείωσης της προκαταβολής φόρου.

• Η (όποια) μείωση ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να υλοποιηθεί όχι μόνο μεσοπρόθεσμα, αλλά να είναι ακόμη πιο γενναία για τις επιχειρήσεις με τις ως άνω προϋποθέσεις.

• Τα μέτρα αυτά προτείνονται για το 2020 και κατόπιν μπορεί να αποσυρθούν, εκτός και εάν αποδεδειγμένα μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στα μακροπρόθεσμα μέτρα η ΕΕΝΕ προτείνει δύο στρατηγικές επιλογές ενίσχυσης:

Α. Της αγροτικής παραγωγής και της συναφούς βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Β. Της επαναβιομηχανοποίησης του ιστού της οικονομίας μας. Συγκεκριμένα, μιας «έξυπνης» βιομηχανοποίησης, που να βασίζεται στα τελευταία εργαλεία ψηφιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με επιθετική εξωστρέφεια άμεσης σύνδεσης με τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Μιλώντας σχετικά, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Α’ αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, είπε πως η Ενωση ήδη έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών, που ξεκίνησαν πριν από την κρίση του COVID19, αναδεικνύοντας επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Κυρίως αυτών που, κρατώντας τον κορμό της παραγωγής τους στην Ελλάδα και κάνοντας τολμηρά βήματα με ταυτόχρονη βιομηχανική εγκατάσταση και συνεργασίες στις διεθνείς αγορές, έδειξαν έμπρακτα τον δρόμο σχετικά με το προς τα πού και πώς πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό μας μοντέλο, ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματική μας επικράτεια και οι ευκαιρίες ανάπτυξης». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η Ελλάδα διαθέτει πολλούς επιστήμονες, μηχανικούς και γενικότερα έμψυχο προσωπικό με μεγάλες δεξιότητες. «Πολλοί όμως εξ αυτών κατευθύνθηκαν προς το εξωτερικό ή, εξ ανάγκης, προς άλλους κλάδους, ασύνδετους με τις δεξιότητές τους», παρατήρησε.

Η ΕΕΝΕ προτείνει να δοθούν συγκεκριμένα και ισχυρότερα κίνητρα, ώστε να στραφεί το εργατικό και επιστημονικό έμψυχο δυναμικό προς την αγροτική παραγωγή (και τη συναφούς υψηλής προστιθέμενης αξίας μεταποιητική παραγωγή) και στην έξυπνη επαναβιομηχανοποίηση της χώρας.

«Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως προς αυτούς τους τομείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάταξης της παραγωγής».

Η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο εξωστρέφειας και καινοτομίας, που θα αξιοποιεί και θα κεφαλαιοποιεί έξυπνα και πολλαπλασιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αποτελεί, δε, θεμέλιο λίθο για μια βιώσιμη και μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη, που θα δημιουργήσει στέρεες συνθήκες ευημερίας για όλους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 23 Μαΐου