Δέκα βελτιωτικές παρεµβάσεις έρχονται στο Ασφαλιστικό, που λύνουν πολλά προβλήµατα του Νόµου Κατρούγκαλου. Έτσι, λοιπόν, λύνονται προβλήµατα σε σύνταξη από δύο Ταµεία, γίνεται αλλαγή στις εισφορές για το Εφάπαξ, καταβολή Εφάπαξ και κύριας σύνταξης µαζί, δίνεται προσωρινή σύνταξη ακόµα και αν εργάζεται ο συνταξιούχος, η οποία είναι στο 80%, γίνεται νέος υπολογισµός, µε νέους δείκτες αναπλήρωσης, νέος τρόπος πληρωµής κύριων και επικουρικών, καθώς και πληρωµή εξόδων κηδείας για όσους δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα.

01. ― Νέα διαδοχική

Θα υπολογίζεται με ξεχωριστό τρόπο η σύνταξη όσων έχουν παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για το διάστημα πριν και μετά το 2017.

Για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση σε πάνω από δύο Ταμεία, τα διαστήματα που έχουν διανυθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.

Από την 1η Ιανουαρίου και μετά δεν θα υπάρχει παράλληλη ασφάλιση. Δηλαδή, θεωρείται μόνο παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή καταβολή εισφορών. Εκ των πραγμάτων, το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος έχει πληρώσει περισσότερες της μίας εισφορές θεωρείται πλέον ένας, ενιαίος χρόνος ασφάλισης για την κύρια σύνταξη.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη

— Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31/12/2016 στον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1η/1/2017 και μετά λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

— Για τον χρόνο ασφάλισης έως τις 31/12/2016 στον άλλο φορέα, που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

— Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

02. ― Επικουρική σύνταξη

Η επικουρική σύνταξη για όσους συνταξιοδοτούνται από 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

— Αυτό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2014 υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αν η εισφορά ξεπερνούσε το 6%, προβλέπεται προσαύξηση 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα (1%) εισφοράς.

— Αυτό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2015 και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών, με νοητή κεφαλαιοποίηση.

Αλλαγή πληρωμής συντάξεων

Πλέον, η πληρωμή κύριας και επικουρικής σύνταξης θα γίνεται την ίδια ημερομηνία με την κύρια σύνταξη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται με τις συντάξεις του Αυγούστου, ενώ η εξυπηρέτηση, όπως τονίζει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, θα είναι μεγάλη για χιλιάδες συνταξιούχους, που δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον διπλά.

03. ― Εφάπαξ

Για το Εφάπαξ για όσους αποχωρούν από 1ης/9/2013 και εφεξής, προκύπτει από 13/5/2016 από το άθροισμα δύο τμημάτων: αυτό που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2013 και αυτό που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης από 1ης/1/2014 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών, με νοητή κεφαλαιοποίηση.

04. ― Μαζί Εφάπαξ και σύνταξη

Πλέον, θα δίδεται το Εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης για την κύρια σύνταξη. Προϋπόθεση για την παροχή του Εφάπαξ είναι η έκδοση της κύριας σύνταξης και 20 χρόνια ασφάλιση στον ίδιο φορέα. Ακόμα ένα στοιχείο είναι να έχουν περάσει 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης. Η προκαταβολή του Εφάπαξ θα προσδιοριστεί σύντομα. Δεν αποκλείεται να έχουν καταβολή 50%-80% του Εφάπαξ, με πιθανότερο το 50%.

05. ― Ηλεκτρονική ασφαλιστική ενηµερότητα

Ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση παρουσίας του ενδιαφερομένου, θα λαμβάνεται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα το λαμβάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Η αρχική εφαρμογή θα είναι για νέους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ενώ άμεσα θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους. Για την έκδοση του απαιτούμενου αποδεικτικού για μη μισθωτούς θα διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, με βάση τα εκάστοτε τελευταία, επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

06. ― Νέες εισφορές Εφάπαξ και επικουρικής

— Το 2020 θα ισχύσει το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών επικουρικού και Εφάπαξ. Από το 2021 θα έχουμε προαιρετική ασφάλιση στο Επικουρικό και το Εφάπαξ για ασφαλισμένους που μέχρι τώρα αποκλείονται. Το 2022, θα μειωθούν οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους αυτοαπασχολουμένους όσο και για τους μισθωτούς.

— Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

• 1η κατηγορία €42

• 2η κατηγορία €51

• 3η κατηγορία €61

Τι θα ισχύει

— Ελεύθερη επιλογή σε μία από τις τρεις κατηγορίες

— Υποχρεωτική ένταξη

— Αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία, ισχύει υποχρεωτικά η πρώτη

— Ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία μία φορά τον χρόνο

1. Από την 1η/1/2021 στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης υπάγονται προαιρετικά, έπειτα από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί και όσοι ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

2. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται: Οι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. Επίσης, οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι

3. Από την 1η/6/2022 μειώνονται οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους αυτοαπασχολουμένους όσο και για τους μισθωτούς. Οι εν λόγω εισφορές από 1ης/6/2022 θα πέσουν στο 6% έναντι 6,5% που θα είναι έως τον Μάιο του 2022. Για τους ασφαλισμένους οι εισφορές θα ανέλθουν στο 3% (έναντι 3,25%) και για τους εργοδότες επίσης στο 3% (έναντι 3,25%).

07. ― Προσωρινή στο 80% για όσους βγήκαν το 2016

Ακόμα μία αλλαγή έρχεται στην προσωρινή σύνταξη. Αφορά 37.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης χειρόγραφα από τον Μάιο του 2016 και εισπράττουν ως προσωρινή το 50% της σύνταξης. Τώρα το ποσοστό αυξάνεται γι’ αυτούς τους συνταξιούχους σε 80% αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, με τη βάση υπολογισμού να παραμένει ίδια. Θα έχουν και αναδρομικά οι δικαιούχοι. Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης δικαιούνται το 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης. Σε αυτούς δεν αλλάζει τίποτα.

Καμία απαγόρευση σε προσωρινή συνταξιοδότηση, αν εργάζεται ο υποψήφιος συνταξιούχος

Δεν θα ισχύει η απαγόρευση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Θα μπορούν να εργάζονται και να υποβάλουν αίτηση ώστε να μπορούν να λάβουν και αυτοί προσωρινή σύνταξη. Η προσωρινή θα δίδεται με την ίδια μείωση και για την οριστική. Για την πληρωμή της θα χρειάζεται ηλεκτρονική αίτηση από τον υποψήφιο συνταξιούχο.

08. ― Εργασία συνταξιούχων µε αύξηση σύνταξης

Πλέον οδηγούμαστε σε μια μεγάλη ανατροπή. Η σύνταξη του εργαζόμενου συνταξιούχου δεν θα μειώνεται στο 60%, αλλά στο 30%. Έτσι, λοιπόν, ο συνταξιούχος θα παίρνει το 70% της σύνταξης, με αποτέλεσμα όσοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι είχαν περικοπή 60% να δικαιούνται αναδρομική επιστροφή της διαφοράς από τον περασμένο Μάρτιο. Πλέον, η νέα ρύθμιση ορίζει τη μείωση της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, στο 30% για όλο το χρονικό διάστημα που εργάζεται ο συνταξιούχος.

09. ― Νέοι συντελεστές αναπλήρωσης

Από τον Αύγουστο θα έχουμε νέους συντελεστές αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις και με ασφάλιση άνω των 30 ετών.

— Περισσότεροι από 700.000 παλαιοί συνταξιούχοι, πριν από τον Νόμο Κατρούγκαλου, δεν θα έχουν αύξηση σύνταξης, αλλά λογιστική αλλαγή στην προσωπική τους διαφορά.

— Παλαιοί συνταξιούχοι πριν από τον Νόμο Κατρούγκαλου με μικρή θετική προσωπική διαφορά ή με αρνητική προσωπική διαφορά θα δουν ήπια επίδραση στη σύνταξη, με ισχνή αύξησή της σε πέντε ετήσιες δόσεις έως το 2024.

— Οι νέοι συνταξιούχοι, μετά τον Νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς προσωπική διαφορά, θα έχουν άμεση αύξηση στη σύνταξη.

— Σε εκκρεμότητα είναι η ίδια σύνταξη για άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο. Να θυμίσουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι «έχουν τη δυνατότητα σύνταξης με 25 έτη και ανήλικο το 2010 άνδρες πριν από τα 62 χρόνια».

10. ― Ξεµπλοκάρονται τα έξοδα κηδείας

Με την ίδια υπουργική παρέμβαση ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή 45.000 αιτήσεων για έξοδα κηδείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται πληρωμή 800 ευρώ σε όλους όσοι έχουν προσκομίσει το τιμολόγιο της τελετής, χωρίς άλλα παραστατικά, αφού χιλιάδες φάκελοι δεν έχουν όλα τα στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

• Αλλαγή χρόνου εργασίας ανά μήνα

• 1-10 / 7 δηλώσεις εργοδοτών στην «Εργάνη»

• Έως 31/8 αναστολή αναγκαστικών μέτρων ΚΕΑΟ

• Για όσους πλήττονται, σε 4 δόσεις ο ΕΦΚΑ από Οκτώβριο

• Έκπτωση 25% του ΕΦΚΑ σε όλους τους επαγγελματίες

• Έως 31/7 η πληρωμή εισφορών Δώρου από εργοδότες

• Έως 10/7 η ΑΠΔ του Δώρου

Οκτώ μέτρα ελάφρυνσης

1. Μείωση προκαταβολής φόρου έως 100%

2. Μηδενίζεται σε μειωμένο τζίρο έως και 35%

3. Μηδενίζεται και για τουριστικές επιχειρήσεις

4. Επιδότηση 60% εισφορών και τον Αύγουστο

5. Μηδενικές εισφορές σε εποχικές από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο

6. Αναστολή εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις τουρισμού

7. Φθηνά δάνεια σε τουριστικές και εποχικές επιχειρήσεις

8. Τον Αύγουστο ο 3ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής , ύψους 1 δισ. ευρώ

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΆ» στις 18/7