Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ ζητάει να προσλάβει

• – Αδειούχους χειριστές μηχανοκίνητων οχημάτων ανύψωσης (Κλαρκ)

• – Εργάτες παραγωγής

• – Χειριστές Μηχανών

για την παραγωγική της μονάδα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης με τα παρακάτω προσόντα:

• – Βασικές γνώσεις χειρισμού μηχανών παραγωγής θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

• – Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

• – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• – Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών

• – Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών: email: recruitment@sunlight.gr

Υπόψιν: κος Μπάτζιος Βασίλειος