Αναμφίβολα, το 2021 αποτελεί σε όλη τη μέχρι τώρα διάρκειά του ακόμα έναν «ψηφιακό μαραθώνιο» για τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τους συνεργάτες του . Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αν συνυπολογίσει κανείς τόσο τις εκκρεμότητες που είχε η χώρα αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και τις έκτακτες καταστάσεις και ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία.

Με επίκεντρο την οργάνωση του εμβολιαστικού προγράμματος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κλήθηκε να εμπλακεί σε μια σειρά από μεγάλα κυβερνητικά projects υλοποιώντας ταυτόχρονα τον σχεδιασμό του για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, την απλοποίηση διαδικασιών και την αναβάθμιση των υποδομών, με το βλέμμα στη μετάβαση στην εποχή του 5G.

H task force του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία υπηρεσίες που θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Είναι, μάλιστα, γενική ομολογία ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα από τα πιο «γερά χαρτιά» της κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται στα πολύ υψηλά ποσοστά επιδοκιμασίας της ψηφιακής στρατηγικής σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, δικαιώνοντας την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο ψηφιακός μαραθώνιος κλείνει με… επανάσταση

Καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η task force του Κυριάκου Πιερρακάκη ετοιμάζεται να κλείσει τον «ψηφιακό μαραθώνιο» με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο, θέτοντας σε λειτουργία υπηρεσίες που θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο προγραμματισμός, λοιπόν, για τις υπόλοιπες 75 ημέρες του 2021 περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα που αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα έγγραφα που σχετίζονται με την ικανότητα οδήγησης είχαν βρεθεί εξαρχής στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, ειδικότερα, του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό, μια από τις πρώτες νέες υπηρεσίες του gov.gr ήταν οι ψηφιακές προσωρινές άδειες οδήγησης και ακολούθησε η ψηφιακή διαδικασία αντικατάστασης αδειών οδήγησης λόγω φθοράς ή απώλειας. Ήδη περισσότερες από 210.000 προσωρινές άδειες οδήγησης έχουν εκδοθεί ψηφιακά, ενώ περισσότερες από 10.000 αιτήσεις επανέκδοσης έχουν υλοποιηθεί.

Ηλεκτρονική ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης

Μέχρι το τέλος του έτους, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στις ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να ενταχθεί και η ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης. Η νέα υπηρεσία θα αφορά τόσο στις ανανεώσεις για λόγους ηλικίας όσο και στους επαγγελματίες οδηγούς, για τους οποίους το πλαίσιο είναι πολύ πιο στενό. Η μεγάλη καινοτομία που εισάγεται εδώ είναι η διαλειτουργικότητα για την αυτόματη άντληση των αποτελεσμάτων στις σχετικές ιατρικές εξετάσεις, διευκολύνοντας τους πολίτες και, ταυτόχρονα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και, άρα, την οδική ασφάλεια. Εδώ η διαδικασία θα έχει ως εξής: αρχικά ο οδηγός θα εκδηλώνει μέσα από την πλατφόρμα την επιθυμία να ανανεώσει την άδειά του και θα λαμβάνει ένα τετραψήφιο PIN, το οποίο θα δίνει στους αρμόδιους γιατρούς ώστε να καταχωρούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποιούν ότι διατηρεί την ικανότητα να οδηγεί, τότε θα μπορεί να συνεχίσει ψηφιακά τη διαδικασία, υποβάλλοντας μέσω της πλατφόρμας τα δικαιολογητικά, τη φωτογραφία και το e-παράβολο. Τέλος, όπως ισχύει σε περιπτώσεις φθοράς ή απώλειας, η μόνη φυσική επαφή του πολίτη με την υπηρεσία θα γίνεται για την παραλαβή της νέας κάρτας, αφού ο οδηγός ειδοποιηθεί με SMS ότι αυτή έχει εκδοθεί και μπορεί να την παραλάβει.

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής μέσω υπολογιστή

Άλλη μία διαδικασία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες είναι η επέκταση της βεβαίωσης γνησίου υπογραφής για το σύνολο των ιδιωτικών εγγράφων. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται έως τώρα για υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Μάλιστα, ήταν οι πρώτες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν στο gov.gr, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, και μέσα σε εννέα μήνες το 2020 παρήγαγαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ηλεκτρονικά έγγραφα.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, λοιπόν, η συγκεκριμένη δυνατότητα επεκτείνεται σε οποιοδήποτε έγγραφο συντάσσει ένας πολίτης, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου ή άλλης δημόσιας Αρχής. Πώς θα γίνεται αυτό: Αρχικά ο πολίτης θα αναρτά στην πλατφόρμα το έγγραφο που επιθυμεί να υπογράψει. Στη συνέχεια, θα επιλέγει τα σημεία του εγγράφου όπου επιθυμεί να θέσει την υπογραφή του και, αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητά του μέσω κωδικού μίας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα σταλεί στο κινητό του, θα έχει το έγγραφο έτοιμο στην οθόνη του υπολογιστή του.

Πέρα από τις κεντρικές δράσεις, θα υλοποιηθούν και άλλες, μικρότερης κλίμακας, αλλά εξίσου σημαντικές

Αυτό που αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ότι δεν θα αφορά μόνο έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε υπολογιστή, αλλά ακόµα και σε χειρόγραφα. Αυτονόητα, όπως ισχύει για τις εξουσιοδοτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις, ο αριθµός κινητού όπου θα αποστέλλεται το OTP θα πρέπει είτε να είναι καταχωρηµένος στο όνοµα του προσώπου στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών είτε να επιβεβαιωθεί µέσω κωδικών web banking.

Η συγκεκριµένη δυνατότητα θα έχει θετική επίδραση και στη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία πολλές φορές καταφεύγουν οι πολίτες για το γνήσιο της υπογραφής τους. Έτσι, οι υπάλληλοί τους θα µπορούν να επικεντρωθούν σε σαφώς πιο χρήσιµες διαδικασίες, ώστε τα ΚΕΠ να µετεξελιχθούν στο µοναδικό «φυσικό σηµείο επαφής» του πολίτη µε το κράτος, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Γιώργου Γεωργαντά.

Από τις δηµόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη µπορεί κανείς να διακρίνει δύο βασικές αρχές: τα καθηµερινά βήµατα ψηφιοποίησης των διαδικασιών και τον πολιτοκεντρικό τους σχεδιασµό. Εξάλλου, όπως έχει πει επανειληµµένα ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, «ο ψηφιακός µετασχηµατισµός έχει νόηµα µόνο µε τον πολίτη στο επίκεντρο».

Στενή συνεργασία με όλα τα υπουργεία

Καθώς πλησιάζουµε στο «photo finish» του 2021, το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης αναµένεται να επιταχύνει ακόµα περισσότερο τη δράση του. Αυτό σηµαίνει ότι, πέρα από τις κεντρικές δράσεις που παρουσιάσαµε πιο πάνω, θα υλοποιηθούν και πολλές ακόµα, µικρότερης ίσως κλίµακας, αλλά εξίσου σηµαντικές στη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Έχοντας στενή συνεργασία µε όλα τα υπουργεία και αξιοποιώντας όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία (µε πρώτο και κύριο το Ταµείο Ανάκαµψης), το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης λειτουργεί πλήρως ευθυγραµµισµένα προς την αποστολή που του ανέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή να ενεργήσει οριζόντια και συνεκτικά, δηµιουργώντας ένα νέο, ψηφιακό κράτος µε ενιαίο πρόσωπο και φιλική και δίκαιη αντιµετώπιση για όλους τους πολίτες.

Προηγούμενο άρθροΤραβάει το σχοινί η Τουρκία – Απειλεί ευθέως Ελλάδα και Κύπρο: Θα απαντήσουμε αν παραβιάσετε την υφαλοκρηπίδα μας
Επόμενο άρθροΘεοδωρίδου για την πρεμιέρα στο «Σπίτι με το Mega»: Θα περάσουμε πολύ ωραία