Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων καὶ ὁ Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπῶν κ. Κωνσταντῖνος Χαριτόπουλος σᾶς προσκαλοῦν τὴν Πέμπτην, 3ην Μαρτίου 2022, καὶ ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τὴν κεντρικήν πλατεῖαν τῆς Μαρωνείας, ὅπου θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καὶ θὰ τελεσθεῖ ἡ ὀνοματοδοσία τῆς πλατείας τῆς πόλεως, εἰς πλατεῖαν «Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ», εἰς τιμήν καὶ μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι¬σκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Μιχαήλ τοῦ Κωνσταντινίδη, τοῦ Μαρωνείτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 :

Ὥρα 17:00. Δοξολογία ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκό­που Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγε­λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς .
Ὥρα 19:30. Ἀνακήρυξις Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου εἰς Ἐπιτίμον Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δ. Π. Θ.
Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 :

Ὥρα 12:00. Ὀνοματοδοσία τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς Μαρωνείας, εἰς πλατεῖαν «Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ», εἰς τιμήν καὶ μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι­σκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Μιχαήλ τοῦ Κωνσταντινίδη, τοῦ Μαρωνείτου.

Προηγούμενο άρθροΣυμμετοχή της «Δημωφέλεια» στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTR στη Ρουμανία
Επόμενο άρθροΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Απόλυτα καθαρός από υδρογονάνθρακες ο υγροβιότοπος του Νέστου