Ξεκινησε απο την Δευτέρα 1 Ιουνίου επισήμως να «κλείνει» τα βράδια των καθημερινών η παραλιακή οδός της Αλεξανδρούπολης, από τις 20:00 έως 01:00, κατ’ εφαρμογή της εθιμικής παράδοσης που ισχύει κάθε χρόνο.

Ειδικότερα, ορίστηκε η εφαρμογή ρύθμισης πεζοδρόμησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος, από τον χώρο στάθμευσης «Φώτης Κοσμάς» έως και την οδό Κύπρου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν Δευτέρες μέχρι και Παρασκευές, φτάνοντας έως τις 25.09.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτός αποσκοπεί στη διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων ελεύθερων χώρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις μεταβολές της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, που επέφερε το άνοιγμα της εμπορικής αγοράς και των καταστημάτων εστίασης.

Να θυμίσουμε, ότι από το Σάββατο που πέρασε και κάθε Σάββατο από τις 8:00 έως τη Δευτέρα, ισχύει η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος, από τον χώρο στάθμευσης «Φώτης Κοσμάς» έως και την οδό Κύπρου, και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά το χρόνο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ανωτέρω οδών, ισχύει ο Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων, όπως αυτός εγκρίθηκε με την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.