Δεκτή έγινε από τη Διακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης, η πρόταση που κατέθεσα στις 29.07.2020 για την ανάγκη δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας Διαβούλευσης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για την οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου μας, από συλλόγους, φορείς και ενώσεις της Θράκης.