Ο Δήμος Νέστου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης των μαθητών, προχώρησε σε παράδοση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Β’Βάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, συνολικά 75 tablets παραλάβανε το Γυμνάσιο Κεραμωτής, το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Χρυς/λης, το ΓΕΛ. Χρυς/λης και το ΕΠΑΛ Χρυς/λης.