Απο τα 101 δείγματα που βγήκαν απο το εργαστήριο του Νοσοκομείου Καβάλας βγήκαν τα 38 δείγματα θετικά.

Υπολείπονται άλλα 32 αποτελέσματα