Κάτω από την βάση ήταν οι βάσεις για την εισαγωγή στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Καβάλας, με εξαίρεση το τμήμα Χημείας.

Μικρή άνοδος στις βάσεις εισαγωγής παρατηρήθηκε στα τμήματα Διοίκησης, Λογιστικής και Πληροφορικής.

Φυσική, Χημεία έπεσαν από 2 χιλιάδες έως 3 χιλιάδες μόρια.

Στο Τμήμα Χημείας η βάση είναι 13.800 μόρια

Πληροφορικής 9.725 μόρια

Τμήμα Φυσικής και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 5.800 μόρια

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 4.750 μόρια

Στο Τμήμα Αγροτική Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) η βάση εισαγωγής είναι στα 4.850 μόρια

Στο Τμήμα Δασολογίας 2.550 μόρια.