Σε μια κρίσιμη περίοδο λόγω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης ο Δήμος Παγγαίου και οι επιχειρηματίες της περιοχής μας ανταμείβονται για την ποιότητα της προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Η φυσική ομορφιά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας καθώς επίσης και η δυνατότητα εύκολης οδικής πρόσβασης στον Δήμο μας από την συμπρωτεύουσα και γενικότερα από τον ελλαδικό χώρο έχουν συμβάλλει στην διατήρηση της επισκεψιμότητας, δημιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικά ένα ευρύτερο τουριστικό κοινό για το μέλλον .
Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται περίτρανα και από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από τον ΧΥΤΑ Καβάλας σε σχέση με την αποκομιδή των απορριμμάτων όπου παρουσιάζεται ελάχιστη μείωση με τα δεδομένα προηγούμενων ετών ήτοι :
Ιούνιος 2018 : 1.363.950 kg Απορριματων
Ιούνιος 2019 : 1.528.280 kg Απορριματων
Ιούνιος 2020 : 1.255.420 kg Απορριματων
Η επισκεψιμότητα βέβαια αυτή δεν σημαίνει και ανάλογη οικονομική ευρωστία για τους επιχειρηματίες ή αύξηση εσόδων για τον δήμο μας .
Συνεχίζουμε αξιοποιώντας όλα τα μετρήσιμα στοιχεία που έχουμε με μεθοδολογία και εφαρμογή του τουριστικού στρατηγικού σχεδιασμού μας.
Δήμος και επιχειρήσεις μαζί διαμορφώνουμε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας .