Δεν λειτούργησαν σήμερα το 4ο Επαγγελματικό Λύκειο καθώς και το 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας καθώς οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη.