Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜ) πρόκειται να διοργανώσει πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με θέμα “ΜΟΝΤΕΛΑ MANAGEMENT – MENTORING”, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου CERTOUR II, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020”.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 48 καταρτιζόμενοι. Η τηλεκατάρτιση θα είναι σύγχρονη, θα έχει διάρκεια 24 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε 4μελείς ομάδες καταρτιζομένων. Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης θα είναι το πρόγραμμα CISCO Webex.
Για την τηλεκατάρτιση δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
• Ιδιοκτήτες ή/και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, κάθε τύπου, που είναι εγκατεστημένες στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου και Καβάλας
• Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης που διαμένουν στις ως άνω Περιφερειακές Ενότητες
• Φοιτητές Ανωτάτων Σχολών Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης που κατάγονται ή διαμένουν στις ως άνω Περιφερειακές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από το ΤΕΕ-ΑΜ, μετά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, κατά προτεραιότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των 48 συμμετεχόντων. Η ημερομηνία συμπλήρωσης του αριθμού των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΑΜ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.teeam.gr), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο e-mail του ΤΕΕ-ΑΜ teeam@tee.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΤΕΕ-ΑΜ, Βότση 2, 65403 Καβάλα, τηλ. 2510227430, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο άρθροEnergean Kavala BC-Παγκράτι 71-74
Επόμενο άρθροΤο Eurotaxi Καβάλας μεταφέρει δωρεάν τα άτομα άνω των 80 ετών που θέλουν να εμβολιαστούν και δεν μπορούν να πάνε