Ευχαριστούμε τον Δικηγόρο και μέλος του Δ.Σ του Νοσοκομείου Καβάλας κ.Κουφατζή Χαράλαμπο, για την προσφορά του στους εργαζόμενους, θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου για την διαλογή περιστατικών στην πύλη του Νοσοκομείου και στο ΤΕΠ.