Σας γνωρίζουμε ότι τα ραντεβού ( Πρωινά – Απογευματινά ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας  , για τον μήνα Οκτώβριο του 2020 , θα ανοίξουν :

• την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου μέσω της υπηρεσίας των  ηλεκτρονικών ραντεβού στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

• από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τηλεφωνικά.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις : Μαγνητικές και Αξονικές Τομογραφίες  κλείνονται μόνον τηλεφωνικά.