Το Σάββατο 18/07/2020 είχαμε την χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε στο Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ τον κυβερνητικό βουλευτή Καβάλας κ. Μακάριο Λαζαρίδη.

Τον ευχαριστήσαμε για τις συντονισμένες ενέργειές του στην έγκριση του προγράμματος ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κ.Υ.ΠΡΙΝΟΥ και τις παρεμβάσεις του μέσω της 4ης Υ.ΠΕ. στην έγκριση μεγάλου αριθμού επικουρικού Υγειονομικού προσωπικού.

Ήδη έχουν αναλάβει εργασία μέσω του προγράμματος της 4ης Υ.ΠΕ. πέντε άτομα (ΤΕ γραμματείας, ΤΕ νοσηλευτικής, ΔΕ οδηγός και δύο πληρώματα ΔΕ στον Τομέα ΕΚΑΒ) και αναμένεται η πλήρωση ακόμη επτά εγκεκριμένων επικουρικών θέσεων.

Συζητήσαμε επίσης διεξοδικά υπάρχοντα προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισης καθώς επίσης και μελλοντικούς σχεδιασμούς και ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λειτουργία του Κ.Υ.Π. και την προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας Τεχνητού Νεφρού.