Στο Δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας λειτουργούν είκοσι έξι τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων και φοιτούν περισσότεροι από 600 σπουδαστές.

Καθημερινά στο ΙΕΚ καταρτίζονται ενήλικες εκπαιδευόμενοι όχι μόνο από το νομό Καβάλας αλλά και από άλλους νομούς.

Οι ανάγκες σε υλικά κατάρτισης, αλλά και μέσα διδασκαλίας είναι τεράστιες και ευτυχώς καλύφθηκαν και ικανοποιήθηκαν χάρη στην έμπρακτη βοήθεια που μας παρείχε ο δήμος Νέστου και προσωπικά ο Δήμαρχός Μιχαηλίδης Σάββας, στον οποίο είμαστε υπόχρεοι και ευχαριστούμε θερμά.