Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσε ήδη τους παραγωγούς της Π.Ε. Καβάλας που ενδιαφέρονται να παρατείνουν τη διαμονή και απασχόληση των εργατών γης, κατοίκων τρίτων χωρών για τις σημερινές εξελίξεις. Όπως σήμερα έγινε γνωστό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα:

Αίτηση στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ιδίου και του αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, για τον οποίον ζητείται η βραχεία παράταση της διαμονής του, καθώς και το σχετικό χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.
Έγχρωμη φωτογραφία του αλλοδαπού
Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη για την ύπαρξη λόγων που δικαιολογούν τη παράταση διαμονής
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Διαβατηρίου (στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αλλοδαπού), καθώς και της/των σελίδας/ων με τις σφραγίδες που σχετίζονται με την χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Γιάννη Πασχαλίδη, ο οποίος μετά τις πρώτες συναντήσεις του με τους επαγγελματίες αγρότες της Π.Ε. Καβάλας, ενημέρωσε έγκαιρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με ενέργειες που γίνανε εντός του Σαββατοκύριακου, οι ιθύνοντες του Υπουργείου απάντησαν άμεσα, με σκοπό να διευκολύνουν τη διαδικασία της παράτασης.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Στις συναντήσεις μου με τους παραγωγούς τους διεμήνυσα πως είμαστε όλοι μαζί σ’ αυτό και θα βρούμε γρήγορα και αποτελεσματικά λύσεις. Ευχαριστώ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και τα επιτελεία τους για την αποτελεσματικότητα τους. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να καλούν στο γραφείο μου (2510-833310, 2510-246049, 6979299433) για περισσότερες πληροφορίες ή για νεότερες εξελίξεις.»