Όπως τα Χριστούγεννα έτσι και την Πρωτοχρονια οι λαϊκές αγορές που πραγματοποιούνται στην Καβάλα και στη Καλαμίτσα θα διεξαχθούν την Πέμπτη 31Δεκεμβρίου.