Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, που θα αρχίσει στις 7 το βράδυ, περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

-Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2020.

-Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους  λόγω παραγραφής.

-Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.

-Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων για την μείωση μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων – έτος 2020.

-Περί παράτασης ή μη του παγώματος αναπροσαρμογής των μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων.

-Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».

-Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

-Δωρεάν παραχώρηση  χώρου στην κεντρική Πλατεία στο «Χαμόγελο του παιδιού» για την περίοδο των Χριστουγέννων.

-Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ» για διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.