Συνέχεια του καθαρισμού καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Νέστου. Συγκεκριμένα, συνέχεια των καθαρισμών από το πρωί της Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νέστου, προχώρησε στον καθαρισμό των καναλιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων στη Γραβούνα. Στόχος της ενέργειας ήταν η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι παρεμβάσεις συνεχίζονται κυκλικά σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Νέστου.