Υλοποιείται αυτό το διάστημα το τρίτο προγραμματισμένο πλύσιμο κάδων απορριμμάτων για το έτος 2020 στους οικισμούς του Δήμου Παγγαίου.

Ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο στόχος του Δήμου Παγγαίου ήταν η διατήρηση της ορθής υγιεινής και της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου Παγγαίου.