Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή του Πολιτιστικού Κέντρου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ». Η συνάντηση είχε ως θέμα την εξέταση δυνατότητας επαναλειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου “Πυθαγόρας” για τις δραστηριότητες των Πολιτιστικών Συλλογών στις αίθουσες αυτού από 1 Ιανουαρίου 2021, λόγω της συνέχισης της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων, προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, που ελήφθησαν από τα αρμόδια Υπουργεία.».
Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου “Πυθαγόρας” όταν και εφόσον βελτιωθούν οι υγειονομικές συνθήκες και από τη στιγμή που θα αποσαφηνιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία το υγειονομικό πρωτόκολλο επαναλειτουργίας της πολιτιστικής δομής.