ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 5

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19:00

Καβάλα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

Προηγούμενο άρθροΦουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τον Κουφοντίνα
Επόμενο άρθροΜακάριος Λαζαρίδης:
«Με πλέγμα 7 μέτρων η Κυβέρνηση στηρίζει
έμπρακτα τους πολύτεκνους»