Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάληψη δέσμευσης από τον Δήμο Καβάλας για την δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα του 1ου ορόφου του κτιρίου της LORD.
  2. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
  3. Παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης του αριθμό 516 τεμ. Ο.Τ.53 στη Νέα Καρβάλη.
  4. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Γινικόπουλου Πλάτωνα από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του.
  5. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Πεφάνης

Προηγούμενο άρθροΜακάριος Λαζαρίδης: Κάνω έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν
Επόμενο άρθροΑνοιχτά τα τουριστικά περίπτερα σε Ν.Ηρακλείτσα και Ν.Πέραμο