Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου ,σήμερα 5-4-2021 στις 19:00.

Την συνεδρίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στον παρακάτω σύνδεσμο :https://www.youtube.com/watch?v=H_gzB08EguM καθως και στην σελιδα του Δήμου Παγγαίου στο FB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:18877/26.03.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1194/Β΄/27.03.2021), καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021
ΘΕΜΑ 2ο 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή παράτασης σύμβασης παραχώρησης χρήσης, από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Παγγαίου, έναντι ανταλλάγματος (εκμίσθωση) οκτώ (8) θέσεων (μίσθια), για την λειτουργία αναψυκτηρίων στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Καβάλας κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (πρώην δημόσιο ακίνητο με (Α.Β.Κ. 3408) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ 4ο Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών» – Καθορισµός θέσεων προς παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος της απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας-Ορισµός του χρόνου παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας- Καθορισµός των τιµών ζωνών παραχώρησης- Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των υπολοίπων όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δηµοπρασίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενο άρθροΝέο πακέτο στήριξης για τις κλειστές επιχειρήσεις τον Απρίλιο ανακοινώνει ο Σταϊκούρας
Επόμενο άρθροENERGEAN: Αναδιάρθρωση με μεγάλο σχέδιο εθελουσίας εξόδου για τη σωτηρία του Πρίνου