Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση του Δήμου Καβάλας για τις προτάσεις που κατέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού προς το Ταμείο Ανάκαμψης
Επόμενο άρθροΚλειστό πολυμορφικό αθλητικό κέντρο θέλει να φτιάξει στο Περιγιάλι ο Δήμος Καβάλας