Ο Δήμος Καβάλας, αποδεχόμενος την πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα έχει την τιμή να υποδεχτεί και  να  φιλοξενήσει, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2020, την Ολυμπιακή Φλόγα για τους ΧΧΧΙΙ Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Tokyo  2020”.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμπαδηδρόμοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη  διοργάνωση «Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία» , καταθέτοντας σχετική αίτηση στο γραφείο δημάρχου (Οδός Κύπρου 10, 1ος  όροφος) μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2020.

Οι συμμετέχοντες στη λαμπαδηδρομία πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ε. προτεραιότητα έχουν:

• Οι Ολυμπιονίκες

• Οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (όπως Παγκόσμια- Ευρωπαϊκά- Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.ο.κ.)

• Οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά κ.ο.κ.

• Στις ανωτέρω ιδιότητες περιλαμβάνονται αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές  δεξιότητες  (ΑΜΕΑ).

Οι επιλεγέντες λαμπαδηδρόμοι οφείλουν να συμμετάσχουν με κάθε σεβασμό προς τους κανονισμούς  που διέπουν  την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τις αρχές του, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν  τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών  περί ντόπινγκ  ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά  τη νομοθεσία.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες  να γνωρίζουν τους όρους συμμετοχής καθώς και τους κανονισμούς  GDPR  που διέπουν τη διοργάνωση και να συναινέσουν σε αυτούς κατά τη δήλωση συμμετοχής τους, όπως αυτοί ορίζονται στην επίσημη σελίδα  της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπή https://www.hoc.gr/torchrelay/

 

Γραμματεία Δήμου Καβάλας

Υπεύθυνη κ. Κόγιογλου Λεμονιά

Τηλ.: 2513 500100

Email: mayor@dkavalas.gr