Οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις της πόλης της Καβάλας αποτυπώνονται πρωτίστως στο αμυντικό της σύστημα. Διατηρώντας περίπου την ίδια χάραξη, η οχύρωση παρουσιάζει τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις: την αρχαία, τη βυζαντινή και την οθωμανική.

Αποτελείται από έναν εξωτερικό περίβολο που υψώνεται στην απόκρημνη ακτογραμμή, έναν εσωτερικό που ορίζει την ακρόπολη και έναν τρίτο που οχύρωνε την κάτω πόλη και έφτανε έως το ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας.

Από την οχύρωση της κάτω πόλης διατηρείται τμήμα μήκους 190μ. Τα 45μ. από τα 190μ. βρίσκονται εντός των ορίων του οικοπέδου, πρώην ιδιοκτησίας Δ. Κρέη.

Στο τμήμα αυτό αποκαθίσταται η Πύλη 12 (αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό των γνωστών πυλών της οχύρωσης) και συγκεκριμένα ανακατασκευάζεται η πλίνθινη καμάρα που κάλυπτε το άνοιγμα της πύλης, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρήθηκαν στη θέση τους.

Η πύλη αποκαλύφθηκε μετά από εργασίες επισκευής του τείχους που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο έργου της περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013